Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

KZKM.NL is een gratis platform voor (zzp) zelfstandige kraanmachinisten en riggers, dit platform is alleen bedoeld als hulpmiddel wanneer een (zzp’er) zelfstandige kraanmachinist of rigger een vervanger zoekt ingeval van ziekte, verzuim, vakantie of overname opdracht.

Aan dit platform zit geen contributie verbonden. Wel mogen ingeschreven zelfstandige kraanmachinisten of riggers een vrijwillige donatie geven om de website te onderhouden*. (*Is niet verplicht en geheel op vrijwillige basis)

Wie zijn wij

Kzkm is geen bedrijf, stichting of vereniging, wij zijn een groep zzp collega’s. Ons platform is een netwerkplatform welke wij kunnen aanspreken bij bijvoorbeeld ziekte.

Kzkm.nl is opgericht door collega’s voor collega’s en uit passie voor ons vak zelfstandige kraanmachinist.

Aanmelden zzp

Zelfstandige kraanmachinisten of riggers (zzp) kunnen zich inschrijven voor de groepsapp en website KZKM.NL via de website. Bij aanmelden heeft Kzkm.nl een aantal gegevens nodig om een zzp’er te kunnen contoleren op daadwerkelijke inschrijving bij de Kvk, dit doen wij o.a. om misbruik van ons platform te voorkomen.

Naast controle inschrijving KvK kan het zijn dat wij u vermelden op de website, sociale media, zoals bijvoorbeeld wanneer u sponsor bent van website Kzkm. Uw mobiele nummer gebruiken wij om u toe te voegen in de groepsapp. Voor de groepsapp maken wij gebruik van Whatsapp, voor meer informatie en/of voorwaarden van deze dienst verwijzen wij u naar: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl

Welke Gegevens hebben wij nodig?

Wij maken gebruik van contactformulier(en) welke gekoppeld is aan onze mailbox info@kzkm.nl, onze mailbox is ondergebracht bij een Nederlandse hostingsbedrijf. 

Contactformulier aanmelding zzp:

Kzkm.nl heeft een * voor en achternaam (*niet verplicht), bedrijfsnaam, KvK, nummer, mailadres en een mobiele telefoonnummer nodig voor een controle, vermelding op de website en toevoeging in de groepsapp en toevoeging contacten telefoonlijst leden.

Uitleg benodigde gegevens zzp

  • 1: Email
  • 2: Mobiele nummer
  • 3: Bedrijfsnaam
  • 4: KvK nummer
  • 5: Checkboxen

1: Emailadres kunnen wij gebruiken om contact op te nemen indien er vragen/opmerkingen zijn of te beantwoorden via onze contactformulieren of bekende mailadressen.

2: Het door u opgegeven 06 nummer word alleen gebruikt om u toe te kunnen voegen in de groepsapp (Whatsapp). Door het toevoegen in de groepsapp kan het zijn dat collega’s uw nummer opslaan in hun contactenlijst. 

3: Door het vermelden van uw bedrijfsnaam kunnen wij samen met uw KvK nummer controleren via de KvK controleren of u daadwerkelijk een eenmanszaak/zzp’er bent. 

4: KvK nummer, door het KvK nummer kunnen wij controleren of u bent ingeschreven als ondernemer in NL, ons platform is enkel ingericht voor zzp’ers en bedrijven werkzaam in het verticale transport.

5: Doormiddel van onze checkboxen kunt u aangeven met welke machines u mag werken, door de checkboxen kunnen wij u in de juiste groep onderbrengen, namelijk kraanmachinisten of hijsbegeleider groep(en).

Tijdens uw aanmelding dient u via het aanmeldformulier een akkoord te voor de Algemene Voorwaarden en dat u bekent bent met de privacy voorwaarden. Hiermee geeft u ook akkoord dat Kzkm.nl uw gegevens mag gebruiken (zoals omschreven) voor de website, sociale media en groepsapp.

Na inschrijving wordt het telefoonnummer toegevoegd met betreffende persoonlijke naam of bedrijfsnaam in de groepsapp en kan de handelsnaam met telefoonnummer vermeld worden op de website. Vermelding op de website is bedoeld als herkenning, o.a. sponsor van de website Kzkm.nl.

Na aanmelding doormiddel van het aanmeldformulier worden uw gegevens binnen 72 uur behandeld, gecontroleerd en verwijderd door beheer Kzkm.nl. Na toelating of afwijzing worden alle aanmeldgegevens na 72 uur verwijderd uit mailbox van Kzkm.nl. Kzkm.nl bewaard na behandeling geen gegevens (beschreven in de voorwaarden en formulieren) na controle aanmeldingen. Na toelating tot de groepsapp kunnen beheer en leden elkaar persoonlijk contacten via mobiele nummer bij vragen, afmeldingen, ect.

Leden die gecontroleerd zijn en toegevoegd zijn tot de groepsapp kunnen elk moment kosteloos afmelden.

Aanmelden werk bedrijven

Bedrijven kunnen gratis een aanvraag of opdracht plaatsen in de groepsapp van Kzkm.nl via de website www.kzkm.nl.

Bij aanmelden van werkaanbod heeft Kzkm.nl een aantal gegevens van u nodig om een aanvraag/opdracht te kunnen plaatsen in de groepsapp. Kzkm.nl heeft een bedrijfsnaam, mailadres, naam contactpersoon, omschrijving aanvraag/opdracht en een mobiele telefoonnummer nodig voor een complete en duidelijke oproep in de groepsapp, beschikbare zzp’ers kunnen na het lezen van uw opdracht persoonlijk contact met u opnemen doormiddel van uw opgegeven contactgegevens.

Aanmelden bedrijven bedrijvengroep

Bedrijven die regelmatig gebruik van het platform Kzkm gebruik maken kunnen indien gewenst zich ook aanmelden voor de bedrijven groepsapp van Kzkm.nl. 

Kzkm.nl heeft een bedrijfsnaam, telefoonnummer en een mailadres nodig voor contact na aanleiding aanmelding en toevoeging in de bedrijven groepsapp (Whatsapp) en toevoeging contacten telefoonlijst van leden.

Na aanmelding werkaanbod doormiddel van het aanmeldformulier worden uw gegevens binnen 72 uur behandeld, gecontroleerd en verwijderd door beheer Kzkm.nl. Na beoordeling, post in groepsapp of afwijzing worden alle aanmeldgegevens na 72 uur verwijderd uit mailbox van Kzkm.nl. Kzkm.nl bewaard na behandeling geen gegevens (beschreven in de voorwaarden en formulieren).

Voor de groepsapp maken wij gebruik van Whatsapp, voor meer informatie en/of voorwaarden van deze dienst verwijzen wij u naar: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl

Uitleg benodigde gegevens bedrijven

  • 1: Bedrijfsnaam
  • 2: Email
  • 3: Telefoonnummer
  • 4: Bericht

1: Uw bedrijfsnaam is belangrijk om bij uw telefoonnummer te vermelden, zo weten wij als beheer en leden welke naam bij welke mobiele nummer hoort.

2: Emailadres kunnen wij gebruiken om contact op te nemen indien er vragen/opmerkingen zijn of te beantwoorden via onze contactformulieren of bekende mailadressen.

3: Het door u opgegeven 06 nummer word alleen gebruikt om u toe te kunnen voegen in de groepsapp (Whatsapp). Door het toevoegen in de groepsapp kan het zijn dat collega’s uw nummer opslaan in hun contactenlijst. 

4: U kunt eventueel in het vakgebied bericht aanvullende informatie geven welke u belangrijk vind.

Tijdens uw aanmelding dient u via het aanmeldformulier een akkoord te voor de Algemene Voorwaarden en dat u bekent bent met de privacy voorwaarden. Hiermee geeft u ook akkoord dat Kzkm.nl uw gegevens mag gebruiken (zoals omschreven) voor de website, sociale media en groepsapp.

Na inschrijving wordt het telefoonnummer toegevoegd met betreffende persoonlijke naam of bedrijfsnaam in de groepsapp.

Na aanmelding doormiddel van het aanmeldformulier worden uw gegevens binnen 72 uur behandeld, gecontroleerd en verwijderd door beheer Kzkm.nl. Na toelating of afwijzing worden alle aanmeldgegevens na 72 uur verwijderd uit mailbox van Kzkm.nl. Kzkm.nl bewaard na behandeling geen gegevens (beschreven in de voorwaarden en formulieren) na controle aanmeldingen. Na toelating tot de groepsapp kunnen beheer en leden elkaar persoonlijk contacten via mobiele nummer bij vragen, afmeldingen, ect.

Leden die gecontroleerd zijn en toegevoegd zijn tot de groepsapp kunnen elk moment kosteloos afmelden.

Als uw opdracht geplaatst wordt in de groepsapp kunnen wij uw bericht, contactgegevens en media na plaatsing beperkt of niet verwijderen. Mocht er een oproep of media via onze website gedaan worden kunnen wij deze verwijderen.

Afmelden 

Bij afmelding worden leden/bedrijven verwijderd uit de KZKM.NL groepsapp en van de website. Afmelden kan via de KZKM.NL groepsapp, mail (info@kzkm.nl) of formulier Afmelden op de website. Naast afmelden via de website kunnen leden/bedrijven zichzelf tevens kosteloos afmelden/verwijderen uit de groepsapp.  Wanneer een lid zichzelf verwijderd zien beheerders en overige leden dit in de groepsapp. 

kzkm.nl heeft na afmelding geen invloed op verwijdering telefoonnummers uit contactenlijsten van leden, Kzkm.nl is hier ook niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk. (Ex)Leden dienen zelf te bepalen of te controleren of ze betreffende telefoonnummers verwijderen uit contactenlijst.

Belangrijk:  Berichten, aanvragen, opmerkingen, meldingen, opdrachten of contactgegevens die geplaatst zijn in de Whatsapp groep of social media door zelfstandige zelf of door Kzkm voor bedrijven kunnen vrijwel niet, geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. KZKM is gebonden aan (beperkte) mogelijkheden en reglementen van Whatsapp en overige social media bedrijven omtrent verwijdering gegevens.

https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl

Geen garantie op invulling

KZKM.NL is een gratis informatief platform en hulpmiddel voor (zzp) zelfstandige kraanmachinisten riggers voor het in invullen van nieuwe of bestaande opdrachten.

KZKM.NL is een hulpmiddel en kan de (zzp) zelfstandige kraanmachinist, rigger of opdrachtgever van de opdracht geen garantie geven op daadwerkelijke invulling van een opdracht.

De opdrachtgever of opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk voor invulling van zijn of haar opdracht. Mocht een opdracht toch niet of tijdig ingevuld worden dan is het risico, schade en/of eventuele aansprakelijkheid ten aller tijden voor de opdrachtnemer of opdrachtgever zelf, KZKM.NL heeft geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hier in.

Afspraken en overeenkomsten

Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen ten aller tijden zelf afspraken, tarieven, onderhandelingen en/of overeenkomsten persoonlijk te bespreken, overeen te komen en/of te regelen, KZKM.NL heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Het is NIET toegestaan om voorstellen, overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen of financiële zaken zoals bijvoorbeeld uurtarieven, offertes, aanneemsommen of in welke vorm van ondernemen dan ook te bespreken, openbaar of kenbaar te maken op de KZKM.NL website, social media of in groepsapp. Opdrachtnemers en opdrachtgevers dienen onderhandelingen, tarieven, opdrachten, offertes, afspraken of overeenkomsten persoonlijk en/of schriftelijk privé te bespreken, onderhandelen of overeen te komen. KZKM.NL heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Financieel en administratie 

KZKM.NL is niet verantwoordelijk voor het naleven of afdragen van belastingen van een zelfstandig zzp lid, opdrachtgever en opdrachtnemer. Kzkm verricht geen enkele vorm van betalingen voor of tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of overige administratieve en financiële zaken, deze dienen door de opdrachtgever en opdrachtnemer ten alle tijden zelf overeengekomen en geregeld te worden. KZKM heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Aansprakelijkheid

Mocht een opdracht toch niet of tijdig ingevuld kunnen worden, onderlinge afspraken niet nagekomen worden of ontstaat er een schade of letsel tijdens werkzaamheden dan is het risico, schade en/of eventuele aansprakelijkheid ten aller tijden voor de opdrachtnemer of opdrachtgever zelf. Opdrachtnemer en opdrachtgever dienen alle vormen van risico’s, werkzaamheden, tijden, afspraken persoonlijk te bespreken en overeen te komen.

KZKM.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verzuim, invulling opdrachten, schade, letsel of in welke vorm dan ook.

Verzekeringen en certificering

Zelfstandige kraanmachinisten of riggers dienen in het bezit te zijn van een geldig TCVT-certificering, VCA(VOL) en benodigde geldige bijscholing, verzekeringen zoals bijvoorbeeld een goede aansprakelijkheidsverzekering of AOV.  Zelfstandige kraanmachinisten of riggers dienen dit zelf kenbaar te maken aan zijn opdrachtgever(s), tevens is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk om alle benodigde gegevens te controleren en op te vragen bij zijn opdrachtnemer en overhandigd te krijgen. KZKM.NL heeft geen enkele verantwoordelijkheid, bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Klachten en geschillen

Klachten en/of geschillen tussen opdrachtgever of opdrachtnemer dienen zelf tussen opdrachtgever en opdrachtnemer besproken, behandeld, afgehandeld te worden. Het is dan ook NIET toegestaan om klachten of geschillen te bespreken, openbaar of kenbaar te maken op de KZKM.NL website, sociale media of in groepsapp. Mocht dit toch gebeuren dan worden betreffende partijen ingelicht en per direct verwijderd van KZKM.  

KZKM.NL heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid in klachten en geschillen.

Gedrag en berichten groepsapp, sociale media en website

De KZKM website, KZKM sociale media en KZKM groepsapp is uitsluitend bedoeld voor zakelijke doeleinden zoals het invullen en plaatsen van berichten, opdrachten of vragen met betrekking op werk gerelateerd. Privé berichten, afbeeldingen, bedreigingen, pesterijen, onwenselijke gedrag/uitlatingen door personen en/of bedrijven of discriminatie in welke vorm dan ook worden niet op prijs gesteld, indien het niet naleven van de regels omschreven in deze Algemene Voorwaarden zal betreffende lid met onmiddellijke ingang verwijderd worden van het KZKM platform en heeft KZKM het recht betreffende partij(en) in te lichten.

Personen of bedrijven waarbij het vermoeden bestaat of zich bezig houden in de KZKM groepsapp, KZKM sociale media of KZKM website met onwenselijk gedrag, uitlatingen of overige punten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder enige aankondiging of op de hoogte gebracht worden van een per directe verwijdering uit het KZKM platform. 

Organisatie

Organisatie Kzkm is geheel op vrijwillige basis, de organisatie bestaat uit een kleine team zzp collega’s die de functie van (mede)beheerder uitoefenen. Rol van een (mede)beheerder is o.a. het toezien en handhaven van de regels binnen het kzkm platform.

Leden van Kzkm kunnen ten alle tijden een verzoek indienen om een vrijwillige taak of functie van medebeheerder te willen uitoefenen, na een verzoek van een kzkm lid zal de beheergroep Kzkm het verzoek in behandeling nemen en beoordelen. Mocht er een afkeur, goedkeuring of uitsluitsel gegeven worden door beheergroep zal het betreffende Kzkm lid persoonlijk bericht van krijgen.

Taak van een vrijwillige medebeheerder is het assisteren/handhaven van o.a.  Ideeën, aanmeldingen, afmeldingen, berichtgevingen, toezicht, verwijdering leden/medebeheerders, gedrag en reglementen (Algemene Voorwaarden) binnen de Kzkm app, sociale media en website.

Aansprakelijkheid medebeheerder: Medebeheerder is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen, met verantwoordelijkheid bedoelen wij: nalatigheid, gedrag in welke vorm dan ook, uitlatingen, handelingen in welke vorm dan ook of beschreven in de Algemene Voorwaarden. Mocht een medebeheerder zich misdragen, nalatig zijn, sprake zijn van een negatieve houding of attitude, voert geen of nauwelijks taken uit of voert de taken niet correct uit wat er van hem/haar verwacht wordt, kan de beheergroep besluiten om de betreffende medebeheerder (tevens zonder enige overleg of  betreffende medebeheerder daarover in te lichten) uit zijn functie te zetten. Na intrekken functie medebeheerder en verwijdering uit de beheergroep heeft de betreffende lid geen functie meer als medebeheerder en vervalt automatisch alle verplichtingen als medebeheerder Kzkm en is het betreffende lid automatisch normaal zelfstandige lid binnen het kzkm platform.

Na ontheffing en verwijdering door Kzkm beheergroep van betreffende lid Kzkm van de functie medebeheerder met de mogelijkheid ten alle tijden zijn lidmaatschap kosteloos te beëindigen zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Een aangesteld lid Kzkm die zich als medebeheerder heeft opgegeven om vrijwillig te helpen binnen Kzkm is onder geen beding mede of (volledige) eigenaar van de naam, logo, website, merk, ontwerpen, ideeën of in welke vorm dan ook. Kzkm is en blijft eigendom van de bedenker en eigenaar Kzkm, geen enkele lid of partij kan of mag aanspraak maken op het merk of eigendom Kzkm.

Privacy

Gegevens en/of berichten die nodig zijn voor registratie kenmerk, controle inschrijving kvk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, groepsapp, social media en website mogen niet zonder toestemming van de auteur of KZKM verspreid worden. KZKM zal geen gegevens verkopen of verspreiden van ingeschreven (zzp) zelfstandige of bedrijven die gebruik maken van Kzkm platform.

Na aanmelding doormiddel van het aanmeldformulier en controle door Kzkm.nl worden aanmeldgegevens verwijderd uit mailbox Kzkm.nl.

Gegevens die nodig zijn voor inschrijving, registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, meldingen groepsapp, sociale media en website zoals handelsnaam, mailadres, provincie, naam contactpersoon, omschrijving aanvraag/opdracht of telefoonnummer zijn met toestemming van de zelfstandigen en bedrijven/personen verstrekt, hierbij gaat het alleen om de benodigde gegevens die nodig zijn voor een aanmelding, vermelding en plaatsen van aanvragen/opdrachten op de website, sociale media en groepsapp.

Na Afmelding voor deelname Kzkm zal alle benodigde gegevens verwijderd worden zoals omschreven onder Afmelden.

Website:

Kzkm website maakt gebruik van cookies en Analytics. Gebruik en uitleg cookies en Analytics staan omschreven in het Privacybeleid.

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder toestemming tekst, beeldmerken of logo van KZKM.nl te gebruiken, misbruik of kopiëren is strafbaar

Toestemming gebruik logo KZKM

Alleen ingeschreven zelfstandige leden mogen het KZKM logo gebruiken voor eigen bedrijfsdoeleinden. Na uitschrijving van KZKM.nl vervalt automatisch het recht om het platform logo te gebruiken. Overige Personen of bedrijven mogen alleen gebruikmaken van het KZKM logo na schriftelijke toestemming KZKM.

Slotbepaling

Zelfstandigen, personen en bedrijven die gebruik willen maken of gebruik maken van het Kzkm platform erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Kzkm kan en mag ten alle tijden de algemene voorwaarden aanpassen zonder leden of overige partijen hier over in te lichten.

In deze Algemene Voorwaarden of in een disclaimer het voorbehoud ‘wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.