Aanmelden Zzp

*Algemene Voorwaarden en Privacybeleid kunt u ook terug vinden op onze website.

Algemeen
KZKM.NL is een gratis platform voor (zzp) zelfstandige kraanmachinisten en riggers, dit platform is alleen bedoeld als hulpmiddel wanneer een (zzp’er) zelfstandige kraanmachinist of rigger een vervanger zoekt ingeval van ziekte, verzuim, vakantie of overname opdracht.

Aan dit platform zit geen contributie verbonden. Wel mogen ingeschreven zelfstandige kraanmachinisten of riggers een vrijwillige donatie geven om de website te onderhouden*. (*Is niet verplicht en geheel op vrijwillige basis)

Aanmelden zzp
Zelfstandige kraanmachinisten of riggers (zzp) kunnen zich inschrijven voor de groepsapp en website KZKM.NL via de website. Bij aanmelden heeft Kzkm.nl een aantal gegevens nodig om een zelfstandige te kunnen vermelden op de website, social media en toe te voegen in de groepsapp.

Kzkm.nl heeft alleen een voor en achternaam (niet verplicht), bedrijfsnaam, provincie, mailadres en een mobiele telefoonnummer nodig voor een vermelding op de website en groepsapp, u moet dan ook via de aanmeldformulier een akkoord te geven voor de Algemene Voorwaarden en dat Kzkm.nl uw gegevens mag gebruiken voor de website, social media en groepsapp.

Na inschrijving wordt het telefoonnummer toegevoegd met betreffende persoonlijke naam of bedrijfsnaam in de groepsapp en kan de handelsnaam met telefoonnummer vermeld worden op de website. Vermelding op de website is bedoeld als herkenning, door middel van iconen wordt aangeven voor welke werkzaamheden de zelfstandige kraanmachinist of rigger inzetbaar is.

Aanmelden werk bedrijven
Bedrijven kunnen gratis een aanvraag of opdracht plaatsen in de groepsapp van Kzkm.nl via de website www.kzkm.nl.

Bij aanmelden heeft Kzkm.nl een aantal gegevens nodig om een aanvraag/opdracht te kunnen plaatsen in de groepsapp. Kzkm.nl heeft alleen een bedrijfsnaam, mailadres, naam contactpersoon, omschrijving aanvraag/opdracht en een mobiele telefoonnummer nodig voor een oproep in de groepsapp, u moet dan ook via de aanmeld formulier een akkoord te geven voor de Algemene Voorwaarden en dat Kzkm.nl uw gegevens mag gebruiken voor de website en groepsapp. Als uw opdracht geplaatst wordt in de groepsapp kunnen wij uw bericht, contactgegevens en media na plaatsing niet verwijderen. Mocht er een oproep of media via onze website gedaan worden kunnen wij deze verwijderen.

Afmelden
Bij afmelding wordt de zelfstandige kraanmachinist of rigger verwijderd uit de KZKM.NL groepsapp en van de website. Afmelden kan via de KZKM.NL groepsapp, mail (info@kzkm.nl) of formulier Afmelden op de website.

Bij afmelden worden alle gegevens verwijderd van de betreffende lid of leden. Verwijderingen bedoelen wij het wissen van alle benodigde gegevens voor aanmelding Kzkm, website vermelding, en wordt zelfstandige lid zelf en zijn mobiele telefoonnummer verwijdert uit de Kzkm groepsapp.

Inschrijvingen van KZKM leden via inschrijfformulier (omschreven aanmelden zzp) staan opgeslagen op een externe hardeschijf welke niet is aangesloten op internet, inschrijvingen die nog niet behandeld zijn staan op een beveiligde mailserver van onze hostingbedrijf. Wanneer een lid vertrekt, afmeld of verwijderd word door kzkm, worden lid zijn gegevens gewist.

Belangrijk: Berichten, aanvragen, opmerkingen, meldingen, opdrachten of contactgegevens die geplaatst zijn in de Whatsapp groep of social media door zelfstandige zelf of door Kzkm voor bedrijven kunnen vrijwel niet, geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. KZKM is gebonden aan (beperkte) mogelijkheden en reglementen van Whatsapp en overige social media bedrijven omtrent verwijdering gegevens.

Geen garantie op invulling
KZKM.NL is een gratis informatief platform en hulpmiddel voor (zzp) zelfstandige kraanmachinisten riggers voor het in invullen van nieuwe of bestaande opdrachten.

KZKM.NL is een hulpmiddel en kan de (zzp) zelfstandige kraanmachinist, rigger of opdrachtgever van de opdracht geen garantie geven op daadwerkelijke invulling van een opdracht.

De opdrachtgever of opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk voor invulling van zijn of haar opdracht. Mocht een opdracht toch niet of tijdig ingevuld worden dan is het risico, schade en/of eventuele aansprakelijkheid ten aller tijden voor de opdrachtnemer of opdrachtgever zelf, KZKM.NL heeft geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hier in.

Afspraken en overeenkomsten
Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen ten aller tijden zelf afspraken, tarieven, onderhandelingen en/of overeenkomsten persoonlijk te bespreken, overeen te komen en/of te regelen, KZKM.NL heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Het is NIET toegestaan om voorstellen, overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen of financiële zaken zoals bijvoorbeeld uurtarieven, offertes, aanneemsommen of in welke vorm van ondernemen dan ook te bespreken, openbaar of kenbaar te maken op de KZKM.NL website, social media of in groepsapp. Opdrachtnemers en opdrachtgevers dienen onderhandelingen, tarieven, opdrachten, offertes, afspraken of overeenkomsten persoonlijk en/of schriftelijk privé te bespreken, onderhandelen of overeen te komen. KZKM.NL heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Financieel en administratie
KZKM.NL is niet verantwoordelijk voor het naleven of afdragen van belastingen van een zelfstandig zzp lid, opdrachtgever en opdrachtnemer. Kzkm verricht geen enkele vorm van betalingen voor of tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of overige administratieve en financiële zaken, deze dienen door de opdrachtgever en opdrachtnemer ten alle tijden zelf overeengekomen en geregeld te worden. KZKM heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Aansprakelijkheid
Mocht een opdracht toch niet of tijdig ingevuld kunnen worden, onderlinge afspraken niet nagekomen worden of ontstaat er een schade of letsel tijdens werkzaamheden dan is het risico, schade en/of eventuele aansprakelijkheid ten aller tijden voor de opdrachtnemer of opdrachtgever zelf. Opdrachtnemer en opdrachtgever dienen alle vormen van risico’s, werkzaamheden, tijden, afspraken persoonlijk te bespreken en overeen te komen.

KZKM.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verzuim, invulling opdrachten, schade, letsel of in welke vorm dan ook.

Verzekeringen en certificering
Zelfstandige kraanmachinisten of riggers dienen in het bezit te zijn van een geldig TCVT-certificering, VCA(VOL) en benodigde geldige bijscholing, verzekeringen zoals bijvoorbeeld een goede aansprakelijkheidsverzekering of AOV. Zelfstandige kraanmachinisten of riggers dienen dit zelf kenbaar te maken aan zijn opdrachtgever(s), tevens is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk om alle benodigde gegevens te controleren en op te vragen bij zijn opdrachtnemer en overhandigd te krijgen. KZKM.NL heeft geen enkele verantwoordelijkheid, bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid hier in.

Klachten en geschillen
Klachten en/of geschillen tussen opdrachtgever of opdrachtnemer dienen zelf tussen opdrachtgever en opdrachtnemer besproken, behandeld, afgehandeld te worden. Het is dan ook NIET toegestaan om klachten of geschillen te bespreken, openbaar of kenbaar te maken op de KZKM.NL website, social media of in groepsapp. Mocht dit toch gebeuren dan worden betreffende partijen ingelicht en per direct verwijderd van KZKM.

KZKM.NL heeft geen enkele bemoeienis, invloed of aansprakelijkheid in klachten en geschillen.

Gedrag en berichten groepsapp, social media en website
De KZKM website, KZKM social media en KZKM groepsapp is uitsluitend bedoeld voor zakelijke doeleinden zoals het invullen en plaatsen van berichten, opdrachten of vragen met betrekking op werkgerelateerd. Privé berichten, afbeeldingen, bedreigingen, pesterijen, onwenselijke gedrag/uitlatingen door personen en/of bedrijven of discriminatie in welke vorm dan ook worden niet op prijs gesteld, indien het niet naleven van de regels omschreven in deze Algemene Voorwaarden zal betreffende lid met onmiddellijke ingang verwijderd worden van het KZKM platform en heeft KZKM het recht betreffende partij(en) in te lichten.

Personen of bedrijven waarbij het vermoeden bestaat of zich bezig houden in de KZKM groepsapp, KZKM social media of KZKM website met onwenselijk gedrag, uitlatingen of overige punten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder enige aankondiging of op de hoogte gebracht worden van een per directe verwijdering uit het KZKM platform.

Organisatie
Organisatie Kzkm is geheel op vrijwillige basis, de organisatie bestaat uit een kleine team zzp collega’s die de functie van (mede)beheerder uitoefenen. Rol van een (mede)beheerder is o.a. het toezien en handhaven van de regels binnen het kzkm platform.

Leden van Kzkm kunnen ten alle tijden een verzoek indienen om een vrijwillige taak of functie van medebeheerder te willen uitoefenen, na een verzoek van een kzkm lid zal de beheergroep Kzkm het verzoek in behandeling nemen en beoordelen. Mocht er een afkeur, goedkeuring of uitsluitsel gegeven worden door beheergroep zal het betreffende Kzkm lid persoonlijk bericht van krijgen.

Taak van een vrijwillige medebeheerder is het assisteren/handhaven van o.a. Ideeën, aanmeldingen, afmeldingen, berichtgevingen, toezicht, verwijdering leden/medebeheerders, gedrag en reglementen (Algemene Voorwaarden) binnen de Kzkm app, social media en website.

Aansprakelijkheid medebeheerder: Medebeheerder is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen, met verantwoordelijkheid bedoelen wij: nalatigheid, gedrag in welke vorm dan ook, uitlatingen, handelingen in welke vorm dan ook of beschreven in de Algemene Voorwaarden. Mocht een medebeheerder zich misdragen, nalatig zijn, sprake zijn van een negatieve houding of attitude, voert geen of nauwelijks taken uit of voert de taken niet correct uit wat er van hem/haar verwacht wordt, kan de beheergroep besluiten om de betreffende medebeheerder (tevens zonder enige overleg of betreffende medebeheerder daarover in te lichten) uit zijn functie te zetten. Na intrekken functie medebeheerder en verwijdering uit de beheergroep heeft de betreffende lid geen functie meer als medebeheerder en vervalt automatisch alle verplichtingen als medebeheerder Kzkm en is het betreffende lid automatisch normaal zelfstandige lid binnen het kzkm platform.

Na ontheffing en verwijdering door Kzkm beheergroep van betreffende lid Kzkm van de functie medebeheerder met de mogelijkheid ten alle tijden zijn lidmaatschap kosteloos te beëindigen zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Een aangesteld lid Kzkm die zich als medebeheerder heeft opgegeven om vrijwillig te helpen binnen Kzkm is onder geen beding mede of (volledige) eigenaar van de naam, logo, website, merk, ontwerpen, ideeën of in welke vorm dan ook. Kzkm is en blijft eigendom van de bedenker en eigenaar Kzkm, geen enkele lid of partij kan of mag aanspraak maken op het merk of eigendom Kzkm.

Privacy
Gegevens en/of berichten die nodig zijn voor registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, groepsapp, social media en website mogen niet zonder toestemming van de auteur of KZKM verspreid worden. KZKM zal geen gegevens verkopen of verspreiden van ingeschreven (zzp) zelfstandige of bedrijven die gebruik maken van Kzkm platform.

Gegevens die nodig zijn voor inschrijving, registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, meldingen groepsapp, social media en website zoals handelsnaam, mailadres, provincie, naam contactpersoon, omschrijving aanvraag/opdracht of telefoonnummer zijn met toestemming van de zelfstandigen en bedrijven/personen verstrekt, hierbij gaat het alleen om de benodigde gegevens die nodig zijn voor een aanmelding, vermelding en plaatsen van aanvragen/opdrachten op de website, social media en groepsapp.

Na Afmelding voor deelname Kzkm zal alle benodigde gegevens verwijderd worden zoals omschreven onder Afmelden.

Website:
Kzkm website maakt gebruik van cookies en Analytics. Gebruik en uitleg cookies en Analytics staan omschreven in het Privacybeleid.

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder toestemming tekst, beeldmerken of logo van KZKM.nl te gebruiken, misbruik of kopiëren is strafbaar

Toestemming gebruik logo KZKM
Alleen ingeschreven zelfstandige leden mogen het KZKM logo gebruiken voor eigen bedrijfsdoeleinden. Na uitschrijving van KZKM.nl vervalt automatisch het recht om het platform logo te gebruiken. Overige Personen of bedrijven mogen alleen gebruikmaken van het KZKM logo na schriftelijke toestemming KZKM.

Slotbepaling
Zelfstandigen, personen en bedrijven die gebruik willen maken of gebruik maken van het Kzkm platform erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Kzkm kan en mag ten alle tijden de algemene voorwaarden aanpassen zonder leden of overige partijen hier over in te lichten.

In deze Algemene Voorwaarden of in een disclaimer het voorbehoud ‘wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.

---------------------------------------------------------

Wie zijn we
Ons website-adres is: https://www.kzkm.nl.

KZKM.NL is een gratis platform voor (zzp) zelfstandige kraanmachinisten en riggers, dit platform is alleen bedoeld als hulpmiddel wanneer een (zzp’er) zelfstandige kraanmachinist of rigger een vervanger zoekt ingeval van ziekte, verzuim, vakantie of overname opdracht.

Aan dit platform is geen contributie verbonden. Wel mogen ingeschreven zelfstandige kraanmachinisten of riggers een vrijwillige donatie geven om de website te onderhouden*. (*Is niet verplicht en geheel op vrijwillige basis)

Omdat Kzkm.nl geen bedrijf is staan wij niet ingeschreven bij de kvk, wij zijn dan ook een grote groep zelfstandige ondernemers die u kunt terug vinden onder de menu Leden.

Cookies
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op de website van KZKM.nl worden de volgende cookies gebruikt :

Tracking cookies (Google Analytics)
Sessiecookies (Functionele en technische cookies)
Cookie control cookies
Google Analytics (tracking cookies)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies website)
Functionele cookies onthouden jouw voorkeuren.

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website KZKM.nl te laten functioneren, om bijvoorbeeld ons logo bestand te kunnen downloaden.

Cookie control cookies
Deze cookies worden geplaatst om jouw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of je wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op je apparatuur:

Google Analytics
Social Media cookies
Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Aanmelden Kzkm.nl
Zelfstandige kraanmachinisten of riggers (zzp) kunnen zich inschrijven voor de groepsapp en website KZKM.NL via de website.

Bij aanmelden heeft Kzkm.nl een aantal gegevens nodig om een zelfstandige te kunnen vermelden op de website, social media en toe te voegen in de groepsapp.

Kzkm.nl heeft alleen een voor en achternaam (niet verplicht), bedrijfsnaam, provincie en een mobiele telefoonnummer nodig voor een vermelding op de website en groepsapp, u moet dan ook via de aanmeld formulier een akkoord te geven voor de Algemene Voorwaarden en dat Kzkm.nl uw gegevens mag gebruiken voor de website, social media en groepsapp.

Na inschrijving wordt het telefoonnummer toegevoegd met betreffende persoonlijke naam of bedrijfsnaam in de groepsapp en kan de handelsnaam met telefoonnummer (indien gewenst) vermeld worden op de website. Vermelding op de website is bedoeld als herkenning, door middel van iconen wordt aangeven voor welke werkzaamheden de zelfstandige kraanmachinist of rigger inzetbaar is.

Afmelden Kzkm.nl
Bij afmelding wordt de zelfstandige kraanmachinist of rigger verwijderd uit de KZKM.NL groepsapp en van de website. Afmelden kan via de KZKM.NL groepsapp, mail (info@kzkm.nl) of formulier Afmelden op de website.

Bij afmelden worden alle gegevens verwijderd van de betreffende lid of leden. Verwijderingen bedoelen wij het wissen van alle benodigde gegevens voor aanmelding Kzkm, website vermelding, en wordt zelfstandige lid zelf en zijn mobiele telefoonnummer verwijdert uit de Kzkm groepsapp.

Inschrijvingen van Kzkm leden via inschrijfformulier (omschreven aanmelden zzp) staan opgeslagen op een externe hardeschijf welke niet is aangesloten op internet, inschrijvingen die nog niet behandeld zijn staan op een beveiligde mailserver van onze hostingbedrijf. Wanneer een lid vertrekt, afmeld of verwijderd word door kzkm, worden lid zijn gegevens gewist uit ons systeem.

Belangrijk: Berichten, aanvragen, opmerkingen, meldingen, opdrachten of contactgegevens die geplaatst zijn in de Whatsapp groep of social media door zelfstandige zelf of door Kzkm voor bedrijven kunnen vrijwel niet, geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. KZKM is gebonden aan (beperkte) mogelijkheden en reglementen van Whatsapp en overige social media bedrijven omtrent verwijdering gegevens.

Werk aanmelden bedrijven
Personen of bedrijven die een gebruik willen maken van onze gratis service om een opdracht te plaatsen kunnen een reactie versturen via een contactformulier.

Als uw opdracht geplaatst wordt in de groepsapp kunnen wij uw bericht, contactgegevens en media na plaatsing niet verwijderen. Mocht er een oproep of media via onze website gedaan worden kunnen wij deze verwijderen.

Belangrijk: Berichten, aanvragen, opmerkingen, meldingen, opdrachten of contactgegevens die geplaatst zijn in de Whatsapp groep of social media door zelfstandige zelf of door Kzkm voor bedrijven kunnen vrijwel niet, geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. KZKM is gebonden aan (beperkte) mogelijkheden en reglementen van Whatsapp en overige social media bedrijven omtrent verwijdering gegevens.

Media
Whatsapp heeft een mogelijkheid 8 minuten uw bericht of media te verwijderen, na deze tijd is het in de kzkm.nl groepsapp niet meer mogelijk om uw bericht of media te verwijderen.

Contactformulieren
Kzkm.nl maakt gebruik van contactformulieren, voordat u deze contactformulieren kunt versturen vragen wij uw akkoord ivm gegevens en of u onze Algemene Voorwaarden gelezen heeft. Tevens maken wij gebruik van een reCAPTCHA anti spam.

Welke rechten je hebt over je data

Als je als zelfstandige machinist of rigger aangemeld hebt op kzkm.nl of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een je persoonlijke aanmelding data die we van je hebben, inclusief benodigde aanmelding data die je ons opgegeven hebt in te zien. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen.

Belangrijk: Berichten, aanvragen, opmerkingen, meldingen, opdrachten of contactgegevens die geplaatst zijn in de Whatsapp groep of social media door zelfstandige zelf of door Kzkm voor bedrijven kunnen vrijwel niet, geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. KZKM is gebonden aan (beperkte) mogelijkheden en reglementen van Whatsapp en overige social media bedrijven omtrent verwijdering gegevens.

Privacy
Gegevens en/of berichten die nodig zijn voor registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, groepsapp, social media en website mogen niet zonder toestemming van de auteur of KZKM verspreid worden. KZKM zal geen gegevens verkopen of verspreiden van ingeschreven (zzp) zelfstandige of bedrijven die gebruik maken van Kzkm platform.

Gegevens die nodig zijn voor inschrijving, registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, meldingen groepsapp, social media en website zoals handelsnaam, mailadres, provincie, naam contactpersoon, omschrijving aanvraag/opdracht of telefoonnummer zijn met toestemming van de zelfstandigen en bedrijven/personen verstrekt, hierbij gaat het alleen om de benodigde gegevens die nodig zijn voor een aanmelding, vermelding en plaatsen van aanvragen/opdrachten op de website, social media en groepsapp.

Na Afmelding voor deelname Kzkm zal alle benodigde gegevens verwijderd worden zoals omschreven onder Afmelden Kzkm.nl of Afmelden in de Algemene Voorwaarden.

Contactinformatie
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de website, groepsapp of uw gegevens kunt u een mail sturen naar info@kzkm.nl of kunt u via de website de Whatsapp functie gebruiken.

Hoe we jouw data beveiligen
Aanmeldformulieren Aanmelden zzp van ingeschreven zelfstandigen Kzkm.nl zijn opgeslagen op een externe digitale opslag, deze externe opslag is niet aangesloten op het internet.

Mocht de externe opslag aangesloten worden op een pc om formulieren te uploaden of verwijderen dan beschikt de pc over een firewall en bijgewerkte goede antivirusprogramma.

Aanmeldformulieren die binnenkomen in onze mailbox zijn ondergebracht bij een Nederlands hostingbedrijf. Voor meer info of vragen over onze hosting neem dan contact met ons op.

Wanneer u zich wil afmelden voor Kzkm.nl wordt uw aanmeldformulier verwijderd uit deze externe digitale opslag of mailbox.

Aanmeldformulieren van Aanmelden werk of Afmelden Kzkm worden na behandeling gewist uit onze mailbox, deze formulieren bewaren wij niet zoals inschrijvingen leden Kzkm.

Aanvullende informatie
Gegevens en/of berichten die nodig zijn voor registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, groepsapp en website mogen niet zonder toestemming van de auteur of Kzkm.nl verspreid worden. KZKM.NL zal geen gegevens verkopen of verspreiden van ingeschreven (zzp) zelfstandige of bedrijven die gebruik maken van Kzkm.nl platform.

Gegevens die nodig zijn voor registratie kenmerk, plaatsen van een aanvraag/opdracht, groepsapp en website zoals handelsnaam, provincie, naam contactpersoon, omschrijving aanvraag/opdracht of telefoonnummer zijn met toestemming van de zelfstandigen en bedrijven/personen verstrekt, hierbij gaat het alleen om de benodigde gegevens die nodig zijn voor een aanmelding, vermelding en plaatsen van aanvragen/opdrachten op de website en groepsapp.

Bekijk ook hier de Algemene Voorwaarden.

In deze Privacybeleid of onze Algemene Voorwaarden en disclaimer het voorbehoud ‘wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.